7:00 - 8:00 Przyprowadzanie dzieci, zabawy, zajęcia indywidualne

8:15 - 8:30 Zabiegi higieniczne (wyjście do toalety)

8:30 - 9:00 Śniadanie (prosimy, aby dzieci, które przychodzą na 9:00 były już po śniadaniu)

9:15 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne + zajęcia dodatkowe (logopedia, rytmika, taniec, język angielski)

11:00 - 11:30 Zabawy na świeżym powietrzu

11:30 - 11:45 Zabiegi higieniczne

11:45 - 12:45 Obiad I + wyjście do toalety

12:45 - 13:00 Przygotowanie sali do leżakowania

13:00 - 13:30 Oglądanie, czytanie bajek

13:30 - 14:30 Leżakowanie

14:45 - 15:00 Zabiegi higieniczne

15:00 - 15:30 Obiad II

15:30 - 16:30 Zabawy grupowe (zabawy na świeżym powietrzu)

16:30 - 17:00 Odbieranie dzieci