7:00 - 8:00 Przyprowadzanie dzieci, zabawy, zajęcia indywidualne

8:15 - 8:30 Zabiegi higieniczne (wyjście do toalety)

8:30 - 9:00 Śniadanie

9:15 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne + zajęcia dodatkowe (logopedia, rytmika, taniec, język angielski)

11:00 - 11:45 Zabawy na świeżym powietrzu

11:45 - 12:00 Zabiegi higieniczne

12:00 - 12:30 Obiad I

12:30 - 13:00 Wyjście do toalety, przygotowanie sali do leżakowania

13:00 - 13:30 Oglądanie, czytanie bajek

13:30 - 14:30 Leżakowanie

14:30 - 14:45 Przygotowanie do obiadu

14:45 - 15:15 Obiad II

15:30 - 16:30 Zabawy grupowe (zabawy na świeżym powietrzu)

16:30 - 17:00 Odbieranie dzieci